Miljövänlig och resurssnål energi
Borlänge Energi håller på med avfall, elhandel, elnät, fjärrvärme, vatten, avlopp och stadsnät och de har också uppdrag att sköta gator, parker och byggnationer åt kommunen. Just nu pågår det största byggprojektet i företagets historia, en ny panna för fjärrvärmen byggs till en kostnad av 525 miljoner. Tanken är att genom att bränna avfall producera både värme och el.
- Vi har allting till en fastighet utom försäkring och sotning, säger Pelle Helje, marknadschef på Borlänge Energi, som har hand om hela kommunens infrastruktur och är kommunalägt.

95 % av Borlänge Energis fjärrvärmeproduktion är förnyelsebar. Avloppsreningsverket är självförsörjande på el och värme. En motor som går på rötgas från anläggningen drar en generator för att alstra el och kylvattnet värmer upp lokalerna. Företaget tar vara på resurser och har ett stort miljöengagemang. 1992 fick Borlänge det första miljöpriset som kungen delade ut.


AB Borlänge Energi


Telefon: 0242-730 06
Fax: 0243-863 04


Email:
pelle.helje@borlange-energi.se

Hemsida:
www.borlange-energi.se

Adress:
AB Borlänge Energi
Box 834
78128 Borlänge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN